Adakah anda mempunyai komputer lama di rumah atau di pejabat? Komputer lama yang sudah tidak digunakan mestilah di kitar semula. Pada zaman ini, semakin banyak program kitar semula e-waste dijalankan untuk mengelakkan pembuangan komputer lama. Terdapat banyak kelebihan jika anda mengitar semula e-waste. E-Waste (E-Sisa) atau barangan buangan elektronik merangkumi.